• Vaimne tervis ja positiivne vaimne tervis

  Vaimne tervis on heaoluseisund, kus inimene realiseerib oma võimeid, saab hakkama igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks (WHO 1986).

  Positiivne vaimne tervis on midagi rohkemat kui vaimse tervise probleemide puudumine. Positiivse vaimse tervisega inimesed on positiivsete tunnete ja iseloomujoontega, neil on kõrge enesehinnang ja kontroll enda elu üle, nad tajuvad elu tähendusrikka ja mõtestatuna ning neil on usk oma tegudesse.

 • VATEK tutvustas Riigikogu Sotsiaalkomisjonis Vaimse tervise strateegiat 2016-2025

  VATEK on koostanud Vaimse tervise strateegia 2016-2025. Strateegia üldeesmärk on: Eesti elanikud on hea vaimse tervisega ja annavad enda heaolule järjest kõrgemaid hinnanguid. Psüühika- ja käitumishäireid märgatakse varakult ja inimesed saavad vajalikku abi. Vaimse tervise edendamine on ühiskonnas prioriteet ja sellega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.

  Vaimse tervise strateegiat tutvustati Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmetele 22.veebruaril 2016.a. Huvi vaimse tervise strateegia teemade vastu oli kõrge. Positiivne on, et vaimset tervist nähakse olulise rahvatervise osana, millesse tuleb panustada sektoritevahelises koostöös.

 • VATEK korraldab 8.oktoobril “Vaimse tervise mess 2016″

  VATEK korraldab vaimse tervise kuu raames “Vaimse tervise messi 2016″. Messi põhifookus  on “Psühholoogiline ja vaimse tervise esmaabi”.

  Messi päevakava:

  10.00 kuni 17.00 “Kohtumised messialal”. Vaimse tervise spetsialistid jagavad nõuandeid, kuidas hoida vaimset tervist ning kuhu pöörduda toetuse ja abi saamiseks. TULE KÜSI NÕU!

  10.15 Ettekanne “Aeg parandab kõik haavad?”. Traumaterapeut Maire Riis ning pereterapeut ja hingehoidja Naatan Haamer.

  11.15 kuni 12.45 diskussioon psühholoogilise esmaabi vajadusest, kogemustest ja teenustest. Vestlevad Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg, vaimse tervise spetsialist ja tervisevaldkonna poliitikakujundaja. Vestlust modereerib Aivar Simmermann Moreno keskusest.

  13.30 kuni 16.30 Temaatilised töötoad vaimse tervise teemadel. Toimuvad praktilised töötoad vaimse tervise valdkonna päevakajalistel teemadel. Kuidas mul tegelikult läheb? Kuidas saab aidata ennast ja teisi?

  17.00 kuni 18.00 Foorumteatri etendus. 

  Vaimse tervise päeva eesmärk oli inimeste teavitamine vaimse tervise tähtsusest ja heaolust ning selgitada uusi lähenemisviise psühholoogilise ja vaimse tervise esmaabis. Messi korraldab juba kolmandat aastat VATEK, mida juhib Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).

  Kõik vaimse kuu raames toimuvad üritused on tasuta. Mess toimub Rahvusraamatukogus, Endla tn 3, Tallinn.

 • VATEK-ist

  Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon loodi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel 25.11.2012.aastal. 01.08.14 seisuga on VATEK-i seltsingulepinguga on liitunud 38 vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm). Nende organisatsioonide andmed leiad kaardilt.

Tulevased üritused
Vaimse tervise mess 2016 @ Eesti Rahvusraamatukogu
08.10.2016 @ 10:00 – 18:00
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse avatud uste päevad @ A.Weizenbergi 20b; Pelguranna 31 ; Hooldekodu tee 2; Õismäe tee 105a; Pae 19/1, Tallinn
10.10.2016 @ 09:00 – 14.10.2016 @ 18:00
Kriisijuhtumi järgse psühhosotsiaalse kriisisekkumise koolitus @ Kesklinna Lastepolikliiniku saal
10.10.2016 @ 10:00 – 17:00