• Vaimne tervis ja positiivne vaimne tervis

  Vaimne tervis on heaoluseisund, kus inimene realiseerib oma võimeid, saab hakkama igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks (WHO 1986).

  Positiivne vaimne tervis on midagi rohkemat kui vaimse tervise probleemide puudumine. Positiivse vaimse tervisega inimesed on positiivsete tunnete ja iseloomujoontega, neil on kõrge enesehinnang ja kontroll enda elu üle, nad tajuvad elu tähendusrikka ja mõtestatuna ning neil on usk oma tegudesse.

 • VATEK tutvustas Riigikogu Sotsiaalkomisjonis Vaimse tervise strateegiat 2016-2025

  VATEK on koostanud Vaimse tervise strateegia 2016-2025. Strateegia üldeesmärk on: Eesti elanikud on hea vaimse tervisega ja annavad enda heaolule järjest kõrgemaid hinnanguid. Psüühika- ja käitumishäireid märgatakse varakult ja inimesed saavad vajalikku abi. Vaimse tervise edendamine on ühiskonnas prioriteet ja sellega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.

  Vaimse tervise strateegiat tutvustati Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmetele 22.veebruaril 2016.a. Huvi vaimse tervise strateegia teemade vastu oli kõrge. Positiivne on, et vaimset tervist nähakse olulise rahvatervise osana, millesse tuleb panustada sektoritevahelises koostöös.

 • VATEK-ist

  Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon loodi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel 25.11.2012.aastal. 01.08.14 seisuga on VATEK-i seltsingulepinguga on liitunud 38 vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm). Nende organisatsioonide andmed leiad kaardilt.

Tulevased üritused

There are no upcoming events to display at this time.