• VATEK-ist

  Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon loodi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel 25.11.2012.aastal. 01.08.14 seisuga on VATEK-i seltsingulepinguga on liitunud 38 vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm). Nende organisatsioonide andmed leiad kaardilt.

 • Vaimne tervis ja positiivne vaimne tervis

  Vaimne tervis on heaoluseisund, kus inimene realiseerib oma võimeid, saab hakkama igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks (WHO 1986).

  Positiivne vaimne tervis on midagi rohkemat kui vaimse tervise probleemide puudumine. Positiivse vaimse tervisega inimesed on positiivsete tunnete ja iseloomujoontega, neil on kõrge enesehinnang ja kontroll enda elu üle, nad tajuvad elu tähendusrikka ja mõtestatuna ning neil on usk oma tegudesse.

 • VATEK korraldas 10.oktoobril vaimse tervise messi “Hea enesetunde heaks”

  Ülemaailmse vaimse tervise päeva raames korraldas VATEK 10.oktoobril.2015.a. Rocca Al Mare keskuses Vaimse tervise messi “Hea enesetunde heaks”. Messilaudades Rocca Al Mare keskuse aatriumis olid kohal usaldusväärsed spetsialistid, kes pakkusid kõigile huvilistele välja lahendusi erinevate vaimse tervise muredega toimetulemiseks ning rääkisid kuhu abi saamiseks pöörduda. Rahva Raamatu kaupluses toimusid temaatilised jutunurgad vaimse tervise teemadel. Terve oktoobrikuu jooksul said inimesed osaleda tasuta töötubades, mille teemaderingi mahtusid paarisuhted, lastekasvatamise küsimused, pingetega toimetulek, igapäevased traumad, tööstress ja läbipõlemine, mängusõltuvus ja paljud teised teemad. Järgmine vaimse tervise mess toimub 10.oktoobril 2016.a.

  Vaimse tervise päeva eesmärk oli inimeste teavitamine vaimse tervise tähtsusest ja heaolust ning selgitada uusi lähenemisviise psühhiaatriliste haiguste ravist. Messi korraldab juba teist aastat VATEK, mida juhib Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).

  Kõik vaimse kuu raames toimuvad üritused on tasuta ning neid rahastab EMP toetusel Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

 • VATEK tutvustas Riigikogu Sotsiaalkomisjonis Vaimse tervise strateegiat 2016-2025

  VATEK on koostanud Vaimse tervise strateegia 2016-2025. Strateegia üldeesmärk on: Eesti elanikud on hea vaimse tervisega ja annavad enda heaolule järjest kõrgemaid hinnanguid. Psüühika- ja käitumishäireid märgatakse varakult ja inimesed saavad vajalikku abi. Vaimse tervise edendamine on ühiskonnas prioriteet ja sellega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.

  Vaimse tervise strateegiat tutvustati Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmetele 22.veebruaril 2016.a. Huvi vaimse tervise strateegia teemade vastu oli kõrge. Positiivne on, et vaimset tervist nähakse olulise rahvatervise osana, millesse tuleb panustada sektoritevahelises koostöös.

Tulevased üritused

VATEK-i koosolek @ Ambromed Kliinik, Tartu
20.09.2016 @ 11:00 – 14:00
Kriisijuhtumi järgse psühhosotsiaalse kriisisekkumise koolitus @ Kesklinna Lastepolikliiniku saal
10.10.2016 @ 10:00 – 17:00