• Vaimne tervis ja positiivne vaimne tervis

  Vaimne tervis on heaoluseisund, kus inimene realiseerib oma võimeid, saab hakkama igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks (WHO 1986).

  Positiivne vaimne tervis on midagi rohkemat kui vaimse tervise probleemide puudumine. Positiivse vaimse tervisega inimesed on positiivsete tunnete ja iseloomujoontega, neil on kõrge enesehinnang ja kontroll enda elu üle, nad tajuvad elu tähendusrikka ja mõtestatuna ning neil on usk oma tegudesse.

 • VATEK andis Sotsiaalministeeriumile üle psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava

  Psühhosotsiaalne kriisiabi Eestis on senini käivitunud juhtumipõhiselt, kus iga kord on tulnud juhtumile reageerimist ja probleemide lahendamist alustada peaaegu nullist. Traagiliste tagajärgedega sündmuste järel on küll korraldatud infoliikumist ja koostatud kriisiabi spetsialistide andmebaase, kuid kahjuks ei ole nendest välja kasvanud riiklikul toel toimivat järjepidevat süsteemi.

  Aastal 2017 seadis VATEK oma tegevuste üheks eesmärgiks koostada ekspertide osalusel psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava ja luua sellega alus riikliku psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisele. Kava on edasiarendamiseks ja rakendamiseks Sotsiaalministeeriumile üle antud 28.06.2017.

 • Noorte vaimse tervise mess 10.10.2018

  10-ndal oktoobril tähistakse kõikjal maailmas vaimse tervise päeva
  Eestis toimub sel päeval Eesti Rahvusraamatukogus  noorte vaimse tervise mess

  #TUNDEDÜLEPEA #TULEDTOIME #MINAKA

  Seekord koondatakse oma tähelepanu noorte vaimse tervise hoidmisele ja neid puudutavatele võtmeküsimustele

  Messi ajakava leiad SIIT ja töötubade info SIIT
  Messi suure saali üritusted on järelvaadatavas VATEKi YouTube kanalil SIIT
  Info vaimse tervise kuul üle Eesti toimuvate töötubade kohta leiad SIIT
  Pidevalt uuenev info on väljas VATEKi FB lehel

  Korraldajad: Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) ja Tallinna Ülikooli ELU projekt 
  Toetajad: Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet

 • VATEK andis Sotsiaalministeeriumile üle Vaimse tervise strateegia 2016-2025

  VATEK-i esitles ja andis 30.märtsil 2016.a Sotsiaalministeeriumile üle Vaimse tervise strateegia 2016-2025Strateegia on koostatud Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) poolt Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) juhtimisel. Strateegia koondab nii rohujuure tasandil kogutud kui spetsialistide nõuandeid ja ettepanekuid ning see on riigile soovituslik.

  Vaimse tervise strateegia eesmärk on hoida ja parandada Eesti elanike head vaimset tervist ja heaolu, jagades vastutuse selle eest inimese enda, kogukonna ja riigi vahel. Soovime, et psüühika- ja käitumishäireid märgatakse varakult ning inimesed saavad vajalikku abi. Leiame, et vaimse tervise edendamine peaks olema ühiskonnas prioriteet, millega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.

Tulevased üritused

There are no upcoming events to display at this time.