VATEK liikmete kokkusaamised toimuvad Eesti erinevates piirkondades

VATEK alustas mitteformaalse ühendusena igakuiste kokkusaamistega Sotsiaalministeeriumi ruumides 25.11.2012.a. Tänaseks on liikmete arv juba rohkem kui 60 organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm) ning toimunud on 12 kokkusaamist, sh üks rahvusvaheline seminar.
Toredaks uuenduseks 2014.a. on väljaspool Tallinna tegutsevate VATEK liikmesorganisatsioonide külastamine igakuiste kokkusaamiste raames. Veebruaris sõidetakse Haapsallu, aprillis Pärnusse. Nii jõuab informatsioon VATEK-i tegevustest ka laiemate huvigruppideni.