VATEK-i koosolekul analüüsiti poliitikasoovitusi laste ja noorte vaimse tervise ja heaolu edendamiseks ja kaitseks

VATEK-i võrgustikuprojekti üheks eesmärgiks riiklikul tasandil on olemasoleva vaimse tervise ja heaolu poliitika analüüs, vaimse tervise poliitika alusdokumendi väljatöötamine ning ühtsete seisukohtade kujundamine vaimsest tervisest. VATEK-i koosolekul 08.septembril 2014.a Tallinna Ülikoolis arutleti EU Joint Action on Mental Health and Well-being projekti üle-Euroopalise konsortsiumi poolt riikide esindajate saadetud algandmete põhjal koostatud poliitikasoovitusi laste ja noorte vaimse tervise ja heaolu edendamiseks ja kaitseks. Pildimaterjali arutelust saab lisaks vaatata Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi Facebook lehelt.
Poliitikasoovituste esmane versioon on läbi töötatud ning ERSI esindajad Airi Mitendorf ja Merike Sisask viivad Eestipoolse tagasiside endaga kaasa konsortsiumi koosolekule, mis toimub oktoobrikuus Islandil.