Vaimse tervise teabepäevad “Kuidas enda elu (mitte)untsu keerata?!” toimusid kõikides maakondades

Perioodil 21.mai 2014.a kuni 01.detsember 2014.a toimusid vaimse tervise teabepäevad “Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata?!” kõikides Eesti maakondades. Teabepäevade ettekanded olid suunatud inimeste heaolu ja vaimse tervise edendamisele ning vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamisele. Kokku osales  vaimse tervise teabepäevadel ligikaudu  650 inimest. Teabepäevadel osalejate koondarv rõõmustas projekti meeskonda positiivselt. Teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest ning positiivsest vaimsest tervisest õnnestus viia paljude inimesteni Eesti erinevates piirkondades. Kõikide teabepäevade ühiseks avaettekandeks oli “Positiivne vaimse tervis-mis see on?”.

Teabepäevade üheks olulisemaks alaeesmärgiks oli diskussioonide käigus koguda andmeid vaimse tervise ja heaolu poliitika alusdokumendi loomiseks. Diskussioonid piirkondade vaimse tervise valdkonna tugevuste ja kitsaskohtade väljaselgitamiseks toimusid kõikides maakondades sarnast metoodikat kasutades laste, täiskasvanute ja eakate teemagruppides. Diskussioonide käigus olid käsitlusel järgmised teemad: teenuste kättesaadavus ja toimimine; vaimse tervise teenuse kitsaskohad; vaimse tervise alase teadlikkuse edendamine; tervist edendav keskkond; vaimse tervise probleemidega inimeste märkamine. Teabepäeval osalejate koguarv suurendab diskussioonide tulemuste usaldusväärsust. Valminud on esmane kokkuvõtte arutelude tulemustest, mis on lähtematerjaliks vaimse tervise poliitika alusdokumendi koostamiseks 2015.a 

VATEK korraldas vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”

Juba rohkem kui 20 aastat järjest tähistatakse 10.oktoobril Ülemaailmse Vaimse Tervise Föderatsiooni algatusel ülemaailmset vaimse tervise päeva. Päeva eesmärgiks on inimeste teavitamine vaimse tervise tähtsusest ja olemusest ning vaimse tervise säilitamise ja vaimse tervise probleemide ennetamise võimaluste laiem teadvustamine.

Selle aasta vaimse tervise päeval korraldas VATEK koostöös Tallinna Ülikooli projektiga „Tervise ilmajaam – koolitused kogukondadele“ vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”. Messi kavandamisel lähtuti kahest läbivast põhisuunast. Lähtuvalt VATEK-i eesmärkidest oli üheks suunaks “Vaimne tervis ja heaolu” ning tulenevalt ülemaailmse vaimse tervise päeva selle aasta põhisõnumist oli teiseks suunaks “Elu skisofreeniaga”.

Vaimse tervise mess, mille avasõnad ütles Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, tõi kokku üle 250 inimese. Kogu päeva jooksul sai külastada VATEK-i liikmete messibokse ning tutvuda pakutavate teenuste ja infomaterjalidega. Suures aatriumis oli võimalik kuulata plenaarettekandeid skisofreenia ja heaolu teemadel. Suurt huvi pakkusid osalejatele töötoad, kus käsitleti süvitsi mitmeid huvitavaid teemasid, näiteks:

  • laste psühhiaatriliste ja pereprobleemide varajane märkamine
  • vaimse tervise häirete mõistmine läbi kogemusnõustajate vaatevinkli
  • vaesuse ja vaimse tervise omavaheline seotus
  • kanepi mõju arenevale ajule
  • käsitlus inimesest kui vaimu ja keha sümbioosist
  • tervisliku eluviisi toetamine läbi kogukondade
  • teadlikkus ja vastutus oma tervisliku tööelu kujundamisel
  • positiivset vaimset tervist toetavad tehnikad

Loodetavasti sai selle aasta algatusega pandud alus traditsioonile, vähemalt järgmise aasta vaimse tervise messi kuupäev on juba paika pandud – 10.oktoober 2015.a.