VATEK korraldas vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”

Juba rohkem kui 20 aastat järjest tähistatakse 10.oktoobril Ülemaailmse Vaimse Tervise Föderatsiooni algatusel ülemaailmset vaimse tervise päeva. Päeva eesmärgiks on inimeste teavitamine vaimse tervise tähtsusest ja olemusest ning vaimse tervise säilitamise ja vaimse tervise probleemide ennetamise võimaluste laiem teadvustamine.

Selle aasta vaimse tervise päeval korraldas VATEK koostöös Tallinna Ülikooli projektiga „Tervise ilmajaam – koolitused kogukondadele“ vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”. Messi kavandamisel lähtuti kahest läbivast põhisuunast. Lähtuvalt VATEK-i eesmärkidest oli üheks suunaks “Vaimne tervis ja heaolu” ning tulenevalt ülemaailmse vaimse tervise päeva selle aasta põhisõnumist oli teiseks suunaks “Elu skisofreeniaga”.

Vaimse tervise mess, mille avasõnad ütles Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, tõi kokku üle 250 inimese. Kogu päeva jooksul sai külastada VATEK-i liikmete messibokse ning tutvuda pakutavate teenuste ja infomaterjalidega. Suures aatriumis oli võimalik kuulata plenaarettekandeid skisofreenia ja heaolu teemadel. Suurt huvi pakkusid osalejatele töötoad, kus käsitleti süvitsi mitmeid huvitavaid teemasid, näiteks:

  • laste psühhiaatriliste ja pereprobleemide varajane märkamine
  • vaimse tervise häirete mõistmine läbi kogemusnõustajate vaatevinkli
  • vaesuse ja vaimse tervise omavaheline seotus
  • kanepi mõju arenevale ajule
  • käsitlus inimesest kui vaimu ja keha sümbioosist
  • tervisliku eluviisi toetamine läbi kogukondade
  • teadlikkus ja vastutus oma tervisliku tööelu kujundamisel
  • positiivset vaimset tervist toetavad tehnikad

Loodetavasti sai selle aasta algatusega pandud alus traditsioonile, vähemalt järgmise aasta vaimse tervise messi kuupäev on juba paika pandud – 10.oktoober 2015.a.