VATEK liikmed osalesid koolitusel “Hea ja mõjus eestkoste – kuidas mõjutada otsuseid?”

VATEK-i seltsingulepinguga on liitunud tänaseks juba 37 organisatsiooni, kes kõik tegutsevad rohujuuretasandil vaimse tervise valdkonnas (edendus, ennetus, ravi, rehabilitatsioon, huvikaitse). VATEK-i üheks oluliseks eesmärgiks on kujuneda arvestatavaks huvikaitse organisatsiooniks vaimse tervise valdkonnas. Ühiste seisukohtade kujundamiseks ning huvikaitsealaste teadmiste edendamiseks osalesid VATEK-i liikmed koolitusel “Hea ja mõjus eestkoste – kuidas mõjutada otsuseid?”. Koolitust viis läbi pikaajalise kogemusega koolitaja Kristina Mänd. Koolituse peamisteks teemadeks olid: huvikaitse ja poliitikakujundamise põhialused, huvikaitse korraldamine ja töömeetodid, huvikaitse tegevuse mõju hindamine.

Huvikaitsealaste oskuste edendamiseks soovitaks Kristina Mänd VATEK-i liikmetel lugeda näiteks “Hea huvikaitse raamatut”, Kaasamise käsiraamatut, Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüsi.