VATEK on korraldab vaimse tervise teabepäevi “Kuidas enda elu (mitte)untsu keerata?!” kõikides Eesti maakondades

Ajavahemikul mai-november 2014.a korraldab VATEK Eesti kõikides maakondades vaimse tervise teabepäevi: “Kuidas enda elu (mitte)untsu keerata?!”.

Teabepäevade eesmärk on tutvustada ühiskonnas laiemalt vaimse tervise ja heaolu tähtsust inimese üldise tervise kontekstis. Tabepäevadel osalejad saavad kuulata ettekandeid vaimse tervise ja heaolu teemadel ning avaldada arvamust vaimse tervise olukorrast konkreetses piirkonnas. Teabepäevade käigus kogutud teadmised vaimse tervise valdkonna problemaatikast viiakse otsustajate ja poliitikakujundajateni.

Kevadel toimusid teabepäevad Lääne-Virumaal, Harjumaal, Põlvamaal, Võrumaal ja Pärnumaal. Seni on teabepäevad saanud osalejatelt positiivse vastukaja. Pildimaterjali teabepäevade kohta saab vaadata Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi Facebooki lehel.