VATEK

VATEK on vaimse tervise valdkonna organisatsioonide võrgustik, mille sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine ning valdkondliku poliitika kujundamine.

VATEKi Youtube kanal

VATEKi Facebook’i leht