Calendar

Oct
16
Wed
Vatek’i töötuba Ida-Virumaal
Oct 16 @ 11:00 – 14:30

Empaatiat arendav töötuba kiusuvabade suhtlemismustrite toetamiseks

Töötoas käsitletakse, kuidas ennetada kiusamist, arendades empaatilist suhtlemist. Tuletatakse meelde, kuidas suhteid hoida, teineteise erinevusi arvesse võtta ning avaldada peidetud negatiivseid tundeid nii, et teised haiget ei saaks. Töötuba on venekeelne.

Vatek’i töötuba Tartumaal
Oct 16 @ 14:00 – 18:00

Elujaatav kohtumine tekstiga – teksti sisse minek kirjandusdraama meetoditega

Kirjandusdraama on mänguline ja loov rühmatöö viis, kus toimub teksti lugemine erinevate tegevuslike, loovate, liikumise ja kunstiteraapia meetoditega. Töötoas osaleja keskendub isiklikule kogemusele, oma elutegelikkuse tunnetamisele ja mõtestamisele, ta saab teistelt sisendit ja tuge rühma ühistöö ja erinevate harjutuste ajal ning rollide kogemise läbi.

Vatek’i töötuba Viljandimaal
Oct 16 @ 14:00 – 16:00

Perelepitus- kuidas säästa lapsi?

Töötoas tutvustatakse perelepitusteenuse põhimõtteid, mis on suunatud lapse vaimse tervise toetamisele. Töötoa eesmärk on aidata lastel säilitada mõlemad vanemad ja võimalikult depressioonivaba elukeskkond peale vanemate lahkuminekut. Perelepitus on kui lahkuminekuga seonduvate eriarvamustega toimetuleku mudel, vähendamaks võimalikku stressist tulenevat suitsiidiohtu. Vanemad saavad palju ära teha selleks, et aidata laste pingeid vähendada ja ennetada kauakestvaid kahjulikke mõjusid suhetele.

Vatek’i töötuba Võrumaa
Oct 16 @ 15:00 – 17:00

Vanemate inimeste meeleheite leevendamine eesmärgiga vältida nende suitsiidsust

Fookus vananemisel kui suurimal vaimset pingutust nõudval ülesandel inimese elukaares. Meeleheide(Eriksoni ) või tänulikkus. Aktiivne kuulamine sh eriti peegeldav ja möönev. Enesesõbraliku suhte ülesehitamine, positiivse psühholoogia elemendid.

Oct
17
Thu
Vatek’i töötuba Tartumaal
Oct 17 @ 14:00 – 16:00

Ma olen nii üksi … pole mõtet elada

Probleemid suhetega on suitsiidikäitumise olulisteks riskifaktoriteks. Probleemid arenevad välja inimestevahelise isolatsiooni kontekstis. Töötoas räägitakse, mis on isolatsioon ja kuidas isolatsiooni sattutakse. Kuidas on nii, et inimesed on justkui olemas, aga tuntakse üksindust.

Oct
18
Fri
Vatek’i töötuba Põlvamaa
Oct 18 @ 12:00 – 15:00

Lapse vaimse tervise toetamine probleemide korral

Räägime, milline laps on riskigrupis ja tema  (ebasobiva) käitumise võimalikest põhjustest. Teemaks tuleb abistamine rühmas ning klassiruumis, individuaalne abi ja tingimuste kohandamine, abistamine ja sekkumised oma asutuses, koostöö kolleegidega ja lapsevanematega ning abi võimalused väljaspoolt lasteaeda ja kooli.

Oct
21
Mon
Vatek’i töötuba Jõgevamaal
Oct 21 @ 11:00 – 13:30

Sissejuhatus vaimse tervise esmaabisse

Töötoa eesmärk on suurendada inimeste võimekust vaimse tervise probleemide õigeaegseks märkamiseks, targaks tegutsemiseks ja abi otsimiseks.

Oct
22
Tue
VATEKi koostööseminar
Oct 22 @ 11:00 – 15:00
Vatek’i töötuba Hiiumaal
Oct 22 @ 13:00 – 17:00

Enesetapu ennetamine: riskide hindamine ja turvalisuse planeerimine

Eesmärk on tõsta teadlikkust sellest, et enesetapp on ennetav. Räägime enesetapu (sõnumite) olemusest ja ilmingutest, sellega seonduvatest stigmadest. Käsitleme enesetapu riskifaktoreid, hoiatavaid märke. Vahetame kogemusi sellest, kuidas rääkida suitsidaalse inimesega ja millist abi on võimalik saada, leida, pakkuda.

Oct
25
Fri
Vatek’i töötuba Saaremaal
Oct 25 @ 15:00 – 17:00

Eneseabitehnikad stressi leevendamiseks

Olulised faktid stressi tekkimise ja selle mõju kohta meie kehale ja meelele. Analüüsime enda elu stressoreid ja nende toimeid meile. Töötoa jooksul teeme läbi erinevaid praktilisi harjutusi, mis sobivad stressi leevendamiseks ja ennetamiseks. Harjutuste aluseks on joogateraapia põhimõtted, lihtsad ja igaühele sobivad harjutused, keha, meele ja hingamise abil.