Harjumaa tervisekonverents 2018

When:
10.10.2018 @ 07:00 – 13:10
2018-10-10T07:00:00+00:00
2018-10-10T13:10:00+00:00
Where:
Tallinna Õpetajate Maja
Raekoja plats 14
10146 Tallinn
Estonia
Cost:
Tasuta
Contact:
HOL, Rajaleidja, Tallinna Haridusamet

Harjumaa tervisekonverents 2018
Tallinna Õpetajate Maja (Tallinn, Raekoja plats 14)
10. oktoober 2018

Päevakava
10.00-10.10 – Harjumaa Omavalitsuste Liidu tervitussõnad. Andre Sepp, volikogu esimees, Harjumaa
Omavalitsuste Liit
10.10-10.30 – Riigi roll ja tulevikuvaade – valdkondadeülene ennetussüsteem. Sotsiaalministeerium
10.30-11.10 – Sotsiaalne evolutsioon. Erinevate suhtlusstrateegiate kohasus kiviajal ja tänapäeval.
Kristjan Piirimäe, keskkonnaekspert
11.10-11.30 – Doktoritöö: noorte riskikäitumise seos depressiivsete ja suitsidaalsete mõtetega. Lauraliisa
Mark, endine TLÜ doktorant
11.30-12.00 – Kes olid ja on meie kliendid täna? Dr Kerstin Kõiva, psühhiaater, psühhoterapeut, Laste
Vaimse Tervise Keskus, Irja Ivarinen, psühhiaater, vanemarst, osakonna juhataja, Põhja-Eesti
Regionaalhaigla.
12.00-12.30 – Lapsevanemate roll lapse kujunemisel ja lastevanemate tajutud hinnangud oma laste
vaimsele tervisele (tulemused uuringust). Ly Kasvandik, pere ja vanemahariduse valdkonna juht, Tervise
Arengu Instituut
12.30-13.00 – Ülevaade last toetavast võrgustikust Eestis. Kust saada abi? Urve Sellenberg, keskuse juht,
Põhja-Eesti Rajaleidja keskus
13.00-14.00 LÕUNA
14.00-14.40 – Eesti õpetajate vaimse tervise uuringu tulemuste esmaesitlus. Liina Adov, nooremteadur,
Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut
14.40-15.20 – Vaimse tervise abistamise ABC ehk kuidas märgata, sekkuda ning aidata sõbrana,
kolleegina, tuttavana. Dr Ailen Suurtee, kliiniline psühholoog, MTÜ Peaasjad
15.20-16.00 – Kuidas olla inspireeritud. Töö- ning suhtluskeskkonna disain: enesele, sõbrale, kolleegile ja
lapsele. Jaanus Kangur, koolitaja, koolitusettevõte Kangur Koolitused
16.00-16.10 – Lõpusõnad ja järeldused. Keit Fomotškin, moderaator

REGISTREERI: SIIN