VATEK

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon on avalikes huvides tegutsev seltsing, mis seob endas Eesti vaimse tervise valdkonna organisatsioone. VATEK-i peamiseks sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine ning vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine.

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) loodi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel vabaühenduste algatusena 25.11.2012.aastal. Seisuga 11.07.2019 on VATEKi seltsingulepinguga on liitunud 58 vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm). Vaata nimekirja SIIT. VATEKi tegevusi on projektipõhiselt rahastatud alates aastast 2014.

VATEKi Youtube kanal

VATEKi Facebook’i leht

.