ÜHINE VAIMSE TERVISE KUUL TOIMUVAGA FACEBOOKIS

ÜRITUSTE KAVA

10. oktoober
11.00-16.30
PÜSIME KOOS! VAIMSE TERVISE MESS 2020


Messipäeval toimuvad arutelud ja ettekanded ning mitmed töötoad, kus selgub, kuidas jääda rahulikuks pereliikmena, kuidas vältida läbipõlemist, kuidas tunda ära vaimse tervise probleeme ja millised on vaimse tervise esmaabivõtted. Virtuaalset messi juhib armastatud saatejuht Urmas Vaino ning oma kogemusi jagavad tuntud inimesed.

Vaata järele

12. oktoober
16.00-18.00
Emotsionaalne paindlikkus kui ennast hoidev käitumisviis

Kaia Lainola

Emotsionaalne paindlikkus on võime tulla toime keeruliste või väljakutset pakkuvate olukordadega. Emotsionaalne paindlikkus on arendatav oskus, mis aitab valida ennast ja teisi hoidvaid käitumisviise pingelistel aegadel. Kogemuslikus töötoas uurime: mis on emotsionaalne paindlikkus ja kuidas toetada selle arengut, kuidas olla keskendunud ja arendada heatahtlikku suhtlust pingelisel ajal, kuidas hoolitseda oma heaolu eest ja kasvada läbi keeruliste aegade?

Registreerimine töötuppa

13. oktoober
16.00-18.00
Ennast ja teisi hoidev koostöö

Ly Kivikas

"Grupitöö on väga tõhus vahend vaimse tervise hoidmisel ja parandamisel ning enesearenguga tegelemisel. Töötoas arutleme ja teeme praktilisi harjutusi teemal – kuidas on võimalik aidata ennast ja teisi? Lähtume mõttest, et keegi meist pole üksi. Aidates teisi aitame ka ennast ning niisamuti aidates ennast aitame teisi. Mõtestame ning katsetame kuidas on võimalik grupitööd kasutada vaimse tervise toetamisel ja taastamisel. Jagades isiklikke kogemusi ja lugusid õpime sügavamalt ennast ja teisi läbi erinevuste ja sarnastuste tundma, leiame koos võimalikke juhiseid ja lahendusi oma küsimustega toimetulekuks, ning loome kollektiivselt toetava võrgustiku. "

Registreerimine töötuppa

15. oktoober
15.30-17.30
Kuidas õppida koos lapsega ja toetada tema enesejuhtimist?

Lii Kaudne

" Töötoas õpetatakse lihtsamaid teadveloleku (mindfullness) harjutusi, mis on tõhusad ja teaduspõhised meetodid meelerahu poole liikumises ning noorte vaimse tervise toetamises. Samuti vaadatakse otsa Tartu Ülikooli uuringutulemustele Vaikuseminutite noorteprogrammi ""OMA"" mõjude kohta. Lisaks tulevad teemaks tänases ühiskonnas eriliselt väärtustatud kvaliteedid – eneseteadlikkus ja enesejuhtimise võimekus. "

Registreerimine töötuppa

16. oktoober
10.00-12.00
Välise ja sisemise maailma kooskõla

Elliko Konno ja Liivia Vacht

2020 on olnud aasta, mis on pannud proovile meie toimetulekumehhanismid. Oleme silmitsi seisnud teemadega, mis on olnud varjul ja peidetud – ka enda eest. Kõik takistused loome endale ise. Välisest maailmast tuleneva teadvustamine suurendab sisemist ühtsust. Seega on vajadus vaadata endasse, et ehitada kooskõla ümbritsevaga. Selle töötoa eesmärk on anda osalejale võimalus kasutada veelgi paremini oma ressursse, et luua reaalsust, mida ta oma tervikellu vajab.

Registreerimine töötuppa

19. oktoober
17.00-19.00
Ärevusest üle läbi teadveloleku ja hingamise

Jaanika Peeba

" Häiritud tähelepanu ja mindfullness harjutused, koostöö laste ja noortega. Mindfullness ehk teadvelolek on tõhus ja teaduspõhine meetod ärevuse peletamiseks ja meelerahu poole liikumiseks. Töötoas tutvustame erinevaid teadveloleku harjutusi, mida on hea kasutada töös ärevate või häiritud tähelepanuga laste ja noortega. Arutleme ka selle üle, kuidas lapsevanemana või õpetajana oma lastele toaks olla. "

Registreerimine töötuppa

20. oktoober
16.00-18.00
Piiridest välja – harjutused kinesteetilisel ja sensoorsel tasandil

Anu Käsk

Töötoas läbiviidavate harjutuste eesmärk on saada kontakt kõne-eelsel perioodil saadud kinesteetiliste ja sensoorsete kogemustega. Töötoas on plaanis läbi viia valik harjutusi, kus esimeses osas on peamine kinesteetiline komponent, teises osas sensoorne komponent. Osalejad saavad meeli rahustada läbi erinevate materjalide puudutamise, kokkusegamise ja tunnetamise. Eesmärk on enda olemuse parem tajumine, parem toimetulek stressiolukordadega, pingete leevendamine.

Registreerimine töötuppa

17.00-19.00
Lapsevanema vaimne tervis ja eneseabi

Anna-Liisa Delgado ja Triin Lehe

Toetav arutelu ja praktiline töötuba lapsevanematele. Räägime ausalt hetkedest, kui lapse käitumine mõjub ärritavalt ja otsime lahendusi, kuidas tulla selles momendis toime enda tunnetega. Kuidas märgata tüli tekkimist ja ennetada konflikti? Realistlikud soovitused, kuidas ka vähese vaba ajaga hoolitseda enda vaimse tervise eest, et väljakutsuv käitumine ei tekitaks keerulisel perioodil läbipõlemise tunnet. Osalemiseks on vajalik kaamera ja mikrofon!

Registreerimine töötuppa

21. oktoober
14.00-16.00
Vaimne tervis igapäevaelus

Helena Ehrenbusch

Hea vaimne tervis tähendab võimet mõelda, tunda ja reageerida sellisel moel, nagu inimene seda vajab ja tahab. Vaimse tervise halvenedes kogevad paljud, et mõtlemine on häiritud. Samuti on muutunud keeruliseks tunde- ja tahteelu, mõnikord isegi nii keeruliseks, et võimatu on üldse kuidagi olla ja elada. Vaimse tervise probleemide ulatus on väga lai, alates depressioonist ja ärevusest, lõpetades krooniliste psüühiliste haigustega. Töötoas räägime vaimsest tervisest, häirete sümptomitest, probleemide ennetamisest, sekkumistest ja ravist. Oodatud on arutelud konkreetsete olukordade ja juhtumitega.

Registreerimine töötuppa

23. oktoober
14.00-16.00
Kuidas tegeleda vaimse tervise küsimustega töökohal?

Anne Randväli ja Maris Vainre

Töötoa eesmärgiks on avada vaimse tervisega tegelemise ja töökeskkonna kujundamise kokkupuutepunkte. Ühiselt otsime vastuseid küsimustele: kuidas adresseerida vaimse tervise probleeme töökohal, millised on organisatsiooni võimalused sekkumisteks ning kuidas kasvatada valmisolekut ja julgust reageerimiseks? Ootame aktiivset arutelu, mida omalt poolt toetame tõenduspõhiste teooriatega.

Registreerimine töötuppa

29. oktoober
14.00-16.00
Stressi juhtimine muusika ja loovtegevuste kaudu

Alice Pehk

Töötoas käsitletakse ülevaatlikult muusika ja muusikateraapiliste tegevuste rakendamise võimalusi enesejuhtimises. Peamisteks teemadeks on stress ja läbipõlemine. Osalejad saavad tegeleda praktiliselt oma stressiallikaga ja leida võimalusi stressiga efektiivsemaks toimetulekuks. Tutvustatakse paremat enesejuhtimist läbi muusikateraapiliste kogemuste ning omandatakse muusikateraapilisi eneseabivõtteid. Töötoas osalejatel on vajalik end varustada kas kõrvaklappide või hea kvaliteediga kõlaritega, et edastatav muusika jõuaks võimalikult kvaliteetselt kohale. Samuti soovitame osalejatel enda jaoks valmis panna võimalus lõõgastumiseks – kas mugav tool või koht, kuhu minna pikali ning võtta võimalusel käeulatusse joonistuspaber, joonistusvahendid, kirjutusvahend ja tavaline paber.

Registreerimine töötuppa

18.00-19.00
Tants kui teraapia

Külli Hansen

"Vaimse tervise kuu raames toimuvas töötoas otsitakse vastuseid küsimustele: kuidas olla teadlikum, millised liikumised on rahustavad; millised liikumised tõstavad energiat; mis aitab ärevuse ja mis depressiooni korral? Milles peitub see tantsu võluvägi, mis paneb seeniorid, kes hommikul voodist üles ei saa, tund aega järjest väsimatult tantsima? Või mismoodi saab tantsuliste harjutuste kaudu õpetada murdeealistele lastele isiklike piiride seadmist ja iseenda väärtustamist? Kas liikumine algab hingamisest ja kuidas kehaasend mõjutab enesetunnet? Sellest kõigest räägime neljapäeval, 29. oktoobril kell 18 toimuvas veebitöötoas. Töötuba kestab 120 minutit, see lindistatakse ning seda on võimalik ka järelvaadata. "

Registreerimine töötuppa

VAIMSE TERVISE KUU LÕPP