Psühhosotsiaalne kriisiabi

Aastal 2017 seadis VATEK oma üheks tegevuste eesmärgiks koostada ekspertide osalusel psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava, luua sellega alus riikliku psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisele ning anda see kava üle Sotsiaalministeeriumile edasiarendamiseks ja rakendamiseks.

Psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava koostamise protsessi vedas eksperdina Maire Riis, protsessi olid kaasatud VATEKi juhtgrupi liikmed, Sotsiaalministeeriumi esindajad, Ohvriabi ja Rajaleidja esindajad, kriisipsühholoogid. Kava anti Sotsiaalministeeriumile üle 28.06.2017, kuid selle arendamise ja rakendamisega seotud tegevused jätkuvad ka edaspidi.

Tutvu psühholoogilise kriisiabi osutamise kava 28.06.2017 versiooniga SIIN.