Seminar-töötoad 2018

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) korraldab
Kohalikul ehk esmatasandil laste ja noortega töötavatele sotsiaal-, haridus- ja tervisespetsialistidele

SEMINAR-TÖÖTUBA 
„INTEGREERITUD LÄHENEMINE LASTE VAIMSE TERVISE TOETAMISEL“

Seminar-töötoa eesmärk, sisu kirjeldus ja teemad – vt SIIT

Seminar-töötoa läbiviija – ANNIKI LAI

Anniki Lai on sotsiaalvaldkonna ekspert, kes on omandanud kogemusi nii kohaliku omavalitsuse, vabasektori, riigiametniku kui rahvusvahelisest konsultatsioonitööst. Ligi 10 aastat töötas ta Sotsiaalministeeriumis poliitikakujundajana, suurema osa sellest laste ja perede osakonna juhatajana juhtides erinevaid laste ja perepoliitika reforme. Anniki juhtis aastatel 2016-2017 Riigikantseleis hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tööd aidates välja töötada pikaajalise hoolduse poliitika kontseptsiooni, mille üheks keskseks teemaderingiks on teenuste integreerimine.

Olulisteks fookusteemadeks on Anniki jaoks olnud varane sekkumine, laste riskide, sealhulgas vaimse tervise probleemide ennetamine ning tõenduspõhine lähenemine töös laste ja peredega. Seetõttu ongi ta hetkel suuresti keskendunud Sihtasutuse Saagu Valgus poolt kavandatud kohalike omavalitsuse ennetus- ja pereteenuste keskuste piloodi käimalükkamisele. 

TOIMUMISE AJAD JA KOHAD:

  • T 06.11.2018 (10:30-15:00) JÕHVIS
  • T 13.11.2018 (10:30-15:00) TALLINNAS
  • T 20.11.2018 (10:30-15:00) PÄRNUS
  • K 21.11.2018 (10:30-15:00) TARTUS

Registreeri ennast koolitusele: https://goo.gl/forms/2jhGgAZbmym50gxe2. Kohtade arv on piiratud!

Koolitusel osaleja omaosalus 20 EUR (sisaldab kohvi-teed-vett ja kerget einet).

Lisainfo: eestivatek@gmail.com