Töötoad maakondades 2018

VAIMSE TERVISE KUU TÖÖTOAD MAAKONDADES

Töötubadesse saab registreerida VATEKi FB lehel (iga töötuba on eraldi Facebook üritus)


RAPLA

03.10.2018 kell 11:00-13:00
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium, Lasteaia 5 Rapla
LAHUTUSEST JA SELLE MÕJUST LASTELE #MINAEIOLESÜÜDI!
Liivia Vacht, perelepitaja
Eesti Lepitajate Ühing

Tutvustame perelepitusteenuse põhimõtteid suunatuna lapse vaimse tervise toetamisele. Lahutusega kaasnevad muutused emotsionaalsest seisundist majandusliku toimetulekuni. See kõik mõjutab lapse arengut ning korraldab ümber tema elu. Peale lahutust on oluline see, et lapsevanemad suudaksid jõuda kokkuleppele, kuidas paremini rahuldada oma laste vajadusi ning kuidas edaspidi suhelda lastele ja endale haiget tegemata. Sellest sõltub nende laste edaspidine emotsionaalne areng ning toimetulek. Töötuppa ootame teemast huvitatud täiskasvanuid.


RAKVERE

04.10.2018 kell 14:00-15:00
Rakvere Kultuurikeskus, Kreutzwaldi 2 Rakvere
#NUTIHULLUS #MINAKA
Rainer Mere, psühholoog
Tervisekliinik

Nutisõltuvus, kas väljamõeldis või reaalsus? Kui palju nutiseadmeid ikkagi kasutatakse ja kas tegemist on ülepaisutatud probleemiga või laastava epideemiaga? Miks nutiseadmete kasutamisest sedavõrd palju räägitakse? Kas ja kuidas mõjub nutiseadme kasutamine inimese käitumisele, mõtlemisele ja tajule? Vahest oled enda juureski märganud, et kasutad nutiseadet liiga tihti? Töötoas tutvume statistikaga ning omandame mõningad nipid enda nutiseadme kasutamise piiramiseks. Osalejad peavad saama üle ka oma hirmust võõrastega suhtlemise ees, sest töötoa lõpus arutletakse rühmades päevakorraliste küsimuste üle. Töötuba on mõeldud noortele.


TALLINN

08.-12.10.2018
TALLINNA VAIMSE TERVISE KESKUSE LAHTISTE USTE PÄEVAD

Külastada saab keskuse kõiki üksusi üle linna, osaleda ise erinevates tegevustes, kuulata loenguid ja vestelda töötajatega. Täpsem info: monika.rand@vaimnetervis.ee ja www.vaimnetervis.ee


TALLINN

11.10.2018 kell 16:30-18:00
Õie 37, Tallinn (Tervisekliiniku saalis)
“DIALOOG LASTE NIMEL” – PROGRAMM PINGELISE LAHUTUSKOGEMUSEGA NOORTE TERVISE PARANDAMISEKS
Kärt Kase, psühholoog-pereterapeut, Marlen Tammsaar-Ojamets, psühholoog-pereterapeut
Tervisekliinik

Konfliktsete lahutavate või lahutatud paaride lastel on raske vanemate konflikti keskel olla, aga tavapärased sekkumised pole aidanud. Hollandlased on loonud eduka integreeritud sekkumise “Dialoog laste nimel”, mida Eestis viiakse läbi juba kaks aastat. Töötoas tutvustame nii koolituse loojate kui Eesti isiklikku kogemust. Teeme läbi kaks praktilist harjutust, mis on koolituse osaks. Töötuppa ootame pingelises lahutusprotsessi olevaid vanemaid ja spetsialiste, kelle juurde taolised vanemad pöörduvad: advokaadid, perearstid, koolipsühholoogid, lastekaitsetöötajad, kohtunikud.


JÄRVA-JAANI

11.10.2018 kell 14:20-15:20
Järva-Jaani Gümnaasium, Pikk 1
#NUTIHULLUS #MINAKA
Rainer Mere, psühholoog
Tervisekliinik

Nutisõltuvus, kas väljamõeldis või reaalsus? Kui palju nutiseadmeid ikkagi kasutatakse ja kas tegemist on ülepaisutatud probleemiga või laastava epideemiaga? Miks nutiseadmete kasutamisest sedavõrd palju räägitakse? Kas ja kuidas mõjub nutiseadme kasutamine inimese käitumisele, mõtlemisele ja tajule? Vahest oled enda juureski märganud, et kasutad nutiseadet liiga tihti? Töötoas tutvume statistikaga ning omandame mõningad nipid enda nutiseadme kasutamise piiramiseks. Osalejad peavad saama üle ka oma hirmust võõrastega suhtlemise ees, sest töötoa lõpus arutletakse rühmades päevakorraliste küsimuste üle. Töötuba on mõeldud noortele.


TALLINN

15.10.2018 kell 18:00-20:00
Tatari 12, Tallinn (3.korrus, sissepääs maja tagant)
KUIDAS RÄÄKIDA LAPSEGA SEKSIST JA SELLEGA SEONDUVAST TURVALISEST KÄITUMISEST?
Anna Frank-Viron, ema, vanaema, koolitaja, tugiisik, juhatuse liige
MTÜ RuaCrew

Seksuaalkasvatus on lapsele adekvaatse info andmine ja käitumise õpetamine ning nende teemadega seoses lapses turvatunde kujundamine – see on ka seksuaalse väärkohtlemise ennetamine. Iga täiskasvanu, kes veedab aega lapsega, on tema seksuaalkasvataja. Sellepärast on oluline lapse kehast, seksuaalsusest ja sellega seotud turvalisusest kõneleda viisil, mis on mugav nii lapsele kui täiskasvanule endale. Töötuppa ootame täiskasvanuid, kes puutuvad kokku lastega (lapsevanem, spetsialist, õpetaja).


TALLINN

16.10.2018 kell 17:15-18:15
Maneeži 3, Tallinn
TEISMELISTE VAIMNE TERVIS
Ere Vasli, lastepsühhiaater
MTÜ Peaasjad

Kõik teavad teismelistele tüüpilist käitumist, mis on impulsiivne, riskeeriv, kõikuva meeleoluga, kiiresti ärrituv, eakaaslaste ja eakaaslaste gruppe tähtsustav ja tundlik eakaaslaste arvamusele. Selle taga on arengust tulenevad aju talitluse iseärasused. Tänaseks teame, et 3/4 psüühikahäiretest saab alguse enne täiskasvanuks saamist (enne 24. eluaastat) ja sageli teismeeas. Teismelised vajavad, et psüühikahäirete esmaseid tunnuseid märgataks kiiresti ja nad saaksid vajalikku tuge ja abi. Teismelisuse iseärasuste mõistmine aitab meil teismelisi paremini toetada ja sellesse eluperioodi austusega suhtuda. Töötuppa ootame kõiki vaimse tervise huvilisi.


VÕRU

16.10.2018 kell 15:00-16:30
Võru Täiskasvanute Gümnaasium, Jüri 42
KUIDAS RAKENDADA VAIKUSEMINUTEID VAIMSE TERVISE HEAKS?
Airene Vaike Kumari, psühholoog
Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Vaikuseminutid – need tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis aitavad välja tulla hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Töötoas kogeme vaikuseminutite harjutuste mõju; räägime vaikuseminutite tehnikate kasutusvõimalustest, teoreetilisest taustast ja mõju-uuringutest. Teeme praktilisi harjutusi ja reflekteerime harjutuste mõju üle. Töötuba on mõeldud noortele.


HIIUMAA

16.10. 2018 kell 9:00-11:30
Emmaste Noortekeskuse ruumid, Emmaste, Hiiumaa
NOORSOOTÖÖTAJA ARENGULUGU
Helena Ehrenbusch, superviisor
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing

Töötuba on suunatud noorsootöötaja professionaalse arengu mõistmisele ja kaardistamisele vaimse tervise perspektiivist. Käsitletavad teemad: isiklik vaimne tervis; minu lõksud ja tugevused professionaalses arengus; grupitöö: juhtimine, juhi mõju ja võim; keeruliste ja positiivsete kogemuste jagamine; konkreetsete juhtumite arutelu. Temaatilised märksõnad: positiivne vaimne tervis ja selle säilitamine/tugevdamine, depressioon, koolistress/koolitõrge, üksildus, sõltuvused (sh nutisõltuvus), küberkiusamine.


PÕLVA

16.10.2018 kell 12:30-13:30
Põlva Gümnaasium, Piiri 1
KUIDAS RAKENDADA VAIKUSEMINUTEID VAIMSE TERVISE HEAKS?
Airene Vaike Kumari, psühholoog
Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Vaikuseminutid – need tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis aitavad välja tulla hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Töötoas kogeme vaikuseminutite harjutuste mõju; räägime vaikuseminutite tehnikate kasutusvõimalustest, teoreetilisest taustast ja mõju-uuringutest. Teeme praktilisi harjutusi ja reflekteerime harjutuste mõju üle. Töötuba on mõeldud noortele.


TÕRVA

17.10.2018 kell 11:00-13:00
Valga maakond, Tartu tn.20 Tõrva
LAHUTUSEST JA SELLE MÕJUST LASTELE #MINAEIOLESÜÜDI!
Liivia Vacht, perelepitaja
Eesti Lepitajate Ühing

Tutvustame perelepitusteenuse põhimõtteid suunatuna lapse vaimse tervise toetamisele. Lahutusega kaasnevad muutused emotsionaalsest seisundist majandusliku toimetulekuni. See kõik mõjutab lapse arengut ning korraldab ümber tema elu. Peale lahutust on oluline see, et lapsevanemad suudaksid jõuda kokkuleppele, kuidas paremini rahuldada oma laste vajadusi ning kuidas edaspidi suhelda lastele ja endale haiget tegemata. Sellest sõltub nende laste edaspidine emotsionaalne areng ning toimetulek. Töötuppa ootame teemast huvitatud täiskasvanuid.


HAAPSALU

17.10.2018 kell 15:00-16:30
Iloni Imedemaa, Kooli 5, Haapsalu
#NOOREDJAKANEP
Dina Smoljakova, sotsiaaltöötaja/loovterapeut
Papaver MTÜ

Töötoas arutleme, millised on kanepi tarvitamisega seotud müüdid, arvamused, faktid ja ühiskonna hoiakud. Räägime kannabioidide (kanepi) tarvitamise ja vaimse tervise seostest ja sellest, miks kannabioidide kasutamine on ohtlik just nooremas eas. Arutleme, kas kanepisõltuvus on müüt või reaalsus, kas vaid psühholoogiline või ka füüsiline, toome välja ka kannabioidide tarvitajate põhimured, nõustamise ja abi võimalused. Töötuba toimub grupitöö vormis. Töötuppa on oodatud noored.


TALLINN

18.10.2018 kell 17:30-19:30
Tatari 12, Tallinn (3.korrus, sissepääs maja tagant)
#ENNASTHÄVITAVKÄITUMINE #ENNETUS
Annegrete Johanson, koolitaja-nõustaja
MTÜ RuaCrew

Teismeiga on iga noore inimese elus põnev periood, mil soovitakse katsetada piire ning uusi kogemusi saada. Sageli alustavad paljud noored sellel ajal ka ennasthävitava käitumisega. Millised on ennetusmeetodid, mida rakendada ning mida mitte. Milline on teekond proovimisest sõltuvuseni? Kuidas lapsevanemana märgata, et laps on hakanud sõltuvusaineid tarvitama ja kuidas siis käituda ning kust abi saada? Erinevaid kogemuslugusid ning praktilisi näpunäiteid andev töötuba lapsevanematele ja teistele lähedastele.


TARTU

18.10.2018 kell 16:00-17:30
Tartu Herbert Masingu Kooli aula, Vanemuise 33
KUIDAS LUUA MÕNUSAT INIMLIKKU KONTAKTI?
Helle Saaremägi, suhtlemistreener, Kaire Bachmann, suhtlemistreener
Eesti Suhtlemistreenerite Ühing

Suhtlemist alustades püüame luua teise inimesega sidet, võita tema tähelepanu, äratada temas huvi iseenda või meile olulise teema vastu. Kõiki neid püüdlusi nimetatakse kontakti loomiseks. Hea kontakt aitab suhtlemispartneritel jõuda teineteise mõistmise ja usalduseni ning toetab suhtlejate heaolu ja positiivset vaimset tervist. Töötoas harjutame igapäevaseks sujuvaks suhtlemiseks vajalikku kontaktioskust. Töötuppa ootame gümnaasiumiealisi noori.


NARVA

19.10.2018 kell 12:00-13:30
Narva Noortekeskus, Vestervalli 9 Narva
MUUSIKATERAAPIA VÕIMALUSI ENNETUSTÖÖS RISKIKÄITUMISEGA NOORTEGA
Alice Pehk, muusikaterapeut, õppejõud, loovuskoolitaja
Muusikateraapia Keskus

Töötoas käsitletakse muusikateraapia individuaal- ja grupitegevuste võimalusi riskikäitumisega noorte probleemidega tegelemiseks, et ennetada nende sõltuvusprobleeme, psüühikahäireid, sh suitsidaalsust ja vägivaldsust, toetades nende emotsionaalset toimetulekut, suurendades eneseteadvust, kasvatades enesekindlust ning arendades sotsiaalseid oskusi. Töötuba on mõeldud noortega tegelevatele spetsialistidele ja lapsevanematele.


KURESSAARE

22.10.2018 kell 15:00-16:30
Edukontor, Tallinna 1, Kuressaare
#KUIDASISEOMAELUJUHIN?
Pille Pesti, psühholoog ja joogatreener
Tervisekliinik

Oled oodatud osalema, kui oled 16-aastane või vanem ja tahad teada, mis on enese väärtustamine, enda tundmine, emotsionaalne intelligentsus, enesekehtestamine ja tunnete juhtimine. Arutleme teemade üle ja proovime mõned asjad ka praktiliselt läbi.


JÕGEVA

22.10.2018 kell 11:00-12:30
Jõgeva Põhikooli saal, Piiri 1
MUUSIKATERAAPIA VÕIMALUSI ENNETUSTÖÖS RISKIKÄITUMISEGA NOORTEGA
Alice Pehk, muusikaterapeut, õppejõud, loovuskoolitaja
Muusikateraapia Keskus

Töötoas käsitletakse muusikateraapia individuaal- ja grupitegevuste võimalusi riskikäitumisega noorte probleemidega tegelemiseks, et ennetada nende sõltuvusprobleeme, psüühikahäireid, sh suitsidaalsust ja vägivaldsust, toetades nende emotsionaalset toimetulekut, suurendades eneseteadvust, kasvatades enesekindlust ning arendades sotsiaalseid oskusi. Töötuba on mõeldud noortega tegelevatele spetsialistidele ja lapsevanematele.


VILJANDI

22.10.2018, kell 17:30-19:00
Viljandi Avatud Noortetuba, Hariduse 12a Viljandi
HINGEHÜGIEEN
Kristjan Puusild, psühholoog
SA Pärnu Haigla

Töötuba piltlikustab inimese hingelist seisu enese eest hoolt kandes ja seda tegemata jättes. Arutleme selle üle, mis on inimese hing ja kuidas seda terve ja tasakaalustatuna hoida. Miks me tihtipeale ei hoolitse oma hingeelu üle, jääme raskete tunnetega vaevlema või ei suuda oma mõtteid juhtida, kontrollida. Töötuba annab ka praktilisi näpunäiteid, kuidas oma igapäevaelu nõnda kujundada, et oleksime õnnelikud ja teotahtelised. Töötuba on mõeldud noortele.


TALLINN

24.10.2018 kell 19:00
Vaba Lava, Tallinn
KONTSERDISARI „MÄNGUD ALATEADVUSEGA“
Anastasia de Haan, viiul
Silvia Ilves, tšello
Kaastegev aju-uurija Jaan Aru
Vaba Lava ja Muusikateraapia Keskus

Esitatava eriline vastuvõtt, teine süvenemisaste, sest kõik ümbritsev on viidud miinimumi – publik on hämaras ümber esineja mugavatel kott-toolidel. „Muusika, teaduse ja psühholoogia puutepunkt – õhtu, mis avab Sinu loovuse, avardab arusaamist ajust ning psüühikast.“ Eesti inimene huvitub enesearengust ja vaimsest tervisest ning hakkamasaamisest elus ning nüüd seotakse psühholoogia muusikaga. Sarja avakontserdil räägib ajuteadlane Jaan Aru huvitavaid ja naljakaid lugusid sellest, kuidas meie aju toimib. Toredaid näiteid ja võrdlusi jagub nii tuntud inimeste kui ka laste ja loomade kohta. Aru viib kohapeal publikuga läbi ka eksperimente. Muusikast ja lugudest on moodustatud sisulised paarid, mida ilmestab visuaal. Toetaja: Telliskivi Loomelinnak. Pilet 15/20 eurot. Lisainfo: https://concert.ee/kontsert


PÄRNU

29.10.2018 kell 11:30-13:00
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 12 Pärnu
HINGEHÜGIEEN
Kristjan Puusild, psühholoog
SA Pärnu Haigla

Töötuba piltlikustab inimese hingelist seisu enese eest hoolt kandes ja seda tegemata jättes. Arutleme selle üle, mis on inimese hing ja kuidas seda terve ja tasakaalustatuna hoida. Miks me tihtipeale ei hoolitse oma hingeelu üle, jääme raskete tunnetega vaevlema või ei suuda oma mõtteid juhtida, kontrollida. Töötuba annab ka praktilisi näpunäiteid, kuidas oma igapäevaelu nõnda kujundada, et oleksime õnnelikud ja teotahtelised. Töötuba on mõeldud noortele.