Töötoad maakondades 2019

VAIMSE TERVISE KUU TÖÖTOAD MAAKONDADES

Osalemine on kõikidele tasuta. Töötubade läbiviimist toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond, Hiiumaa vallavalitsus, Saarmaa vallavalitsus, Järvamaa Omavalitsuste Liit.
Töötubadesse on vajalik eelregisteerimine (eelregisteerimislingid asuvad üksikute töötubade FB ürituste seinal), vt SIIT.


HARJUMAA

Tallinna Vaimse Tervise Keskus kutsub 7.-11.10.2019 lahtiste uste nädalale!

Üritused on tasuta ning oodatud on kõik huvilised. Täpsemat infot vaata SIIT.

 

Kuidas suhte surnud punktist edasi liikuda?

Tervisekliinik (Õie 37, Tallinn)

28.10.2019 kell 16:00-18:00

Kärt Kase, pereterapeut

Sageli kirjeldavad teraapiasse tulnud paarid, et nende suhe on jõudnud surnud punkti, kust edasi minna ei oska, aga samamoodi jätkata ei saa. Võib tunduda, et ollakse võõraks jäänud, elatakse justkui paralleelselt ja mitte päriselt koos. Kuidas võib pereteraapia aidata ja kust pihta hakata? Töötoas teeme läbi suhtevajaduste harjutuse, kuulamisharjutuse ning ühise ajaveetmise harjutuse. Töötoa tulemusena saab ideid, kuidas oma suhtega edasi minna.

Registreerida saab SIIN


HIIUMAA

Enesetapu ennetamine: riskide hindamine ja turvalisuse planeerimine

Emmaste Vaba Aja Keskus (Emmaste, Hiiumaa vald)

 22.10.2019 kell 12:30-16:30 Registreerida saab SIIN

Kärdla Kultuurikeskuse kinosaal (Rookopli 18, Kärdla linn, Hiiumaa vald)

24.10.2019 kell 13:00-17:00 Registreerida saab SIIN

Helena Ehrenbusch, psühholoog ja superviisor/coach

Eesmärk on tõsta teadlikkust sellest, et enesetapp on ennetav. Räägime enesetapu (sõnumite) olemusest ja ilmingutest, sellega seonduvatest stigmadest. Käsitleme enesetapu riskifaktoreid, hoiatavaid märke. Vahetame kogemusi sellest, kuidas rääkida suitsidaalse inimesega ja millist abi on võimalik saada, leida, pakkuda.

#ELULISELTOLULINE #ENNETUS #STIGMAD #ABI


IDA-VIRUMAA

Empaatiat arendav töötuba kiusuvabade suhtlemismustrite toetamiseks

Sillamäe Kultuurikeskus (Kesk 24, Sillamäe)

16.10.2019 kell 11:00-14:30

Olga Isand, psühhoterapeut ja sotsiaaltöötaja; Irina Sladkova, psühholoog

Töötoas käsitletakse, kuidas ennetada kiusamist, arendades empaatilist suhtlemist. Tuletatakse meelde, kuidas suhteid hoida, teineteise erinevusi arvesse võtta ning avaldada peidetud negatiivseid tundeid nii, et teised haiget ei saaks. Töötuba on venekeelne.

Registreerida saab SIIN


IDA-VIRUMAA

Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias, märkamine ja koostöö lapse probleemide korral

Jõhvi Lasteaia Pillerkaare maja (Puru tee 15, Jõhvi)

14.10.2019 kell 10:00-13:00

Kärt Käesel, koolipsühholoog ja õppenõustamise spetsialist

Töötoas käsitletakse abivajava lapse olemust ja (ebasobiva) käitumise võimalikke põhjuseid. Töötoas käsitletavateks teemadeks on laste abistamine rühmas, individuaalne abi ja tingimuste kohandamine; koostöö kolleegidega lapse vajaduste märkamisel ja katmisel; lasteaia koostöö lapsevanematega; abi võimalused väljaspoolt lasteaeda.

Registreerida saab SIIN


JÕGEVAMAA

Sissejuhatus vaimse tervise esmaabisse

Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaal (Aia 6, Jõgeva)

21.10.2019 kell 11:00-13:00

Ailen Suurtee, kliiniline psühholoog

Töötoa eesmärk on suurendada inimeste võimekust vaimse tervise probleemide õigeaegseks märkamiseks, targaks tegutsemiseks ja abi otsimiseks.

Registreerida saab SIIN


JÄRVAMAA

Loovvõimalused psühhosotsiaalse tervise hoidmisel ja tööstressi ennetamisel

Väätsa mõis (Kooli 1, Väätsa)

28.10.2019 kell 14.00-15.30

Alice Pehk, muusikaterapeut

Muusika abil saab alateadvuses talletunud informatsiooni rakendada enda parema toimetuleku heaks. Töötoas tutvustatakse süvapsühholoogilist muusikateraapilist tehnikat, mille abil tegeleda enda jaoks aktuaalsete takistustega.

Registreerida saab SIIN


JÄRVAMAA

Tugevus, haavatavus ja ohumärkide ennetamine

Väätsa mõis (Kooli 1, Väätsa)

28.10.2019 kell 14.00-15.30

Külli Mäe, tegevjuht; Anita Kurvits, kogemusnõustaja

Vaimse tervise kriisi ei saa alati ette näha, kuid selleks saab valmis olla. Tervishoiu ja rehabilitatsiooni spetsialistid saavad aidata psüühikahäirega isikul avastada ja säilitada oma tugevusi haigusega toimetulekuks. Töötoas tutvustame, kuidas psüühikahäirega inimesel on võimalus kirjeldada käitumist, mida ta kriisi ajal soovib, kõlab ka kogemuslugu.

Registreerida saab SIIN


LÄÄNE-VIRUMAA

Kuidas ära tunda ja ennetada tööstressi ja läbipõlemist

Rakvere Ametikooli seminariruum (Piiri 8, Rakvere)

14.11.2019 kell 17:00-18:30

Ave-Gail Kaskla, töö-ja organisatsioonipsühholoog

Töötoa eesmärk on anda infot selle kohta, kuidas märgata ja ära tunda nii enda kui oma kolleegide juures stressi ja läbipõlemise tunnuseid. Teemadeks on hea stress vs halb stress, stressi väljundid, kuidas muuta stress talutavamaks, stressivabama mõtteviisi kujundamine, mõtete-tunnete-käitumise ring, mõttevead, mõtteharjumuste muutmine ja läbipõlemine.

Registreerida saab SIIN  TÖÖTUBA TÄIS


LÄÄNEMAA

Sotsiaalpedagoogi pilgu läbi: noorte abivajaduse varajane märkamine ja sekkumine

Haapsalu Linnavalitsuse saal (Posti 34, Haapsalu)

15.11.2019 kell 11:00-13:00

Veera Kovtun, sotsiaalpedagoog

Töötuba keskendub ennetustööle, mille märksõnadeks on märkamine ja teadlikkus. Töötoas käsitletakse teemasid nagu noorte abivajaduse varased sümptomid, nende märkamine, noorte eneseavamiseks turvalise ja usaldusliku suhte loomine. Samuti käsitletakse seda, miks noored ei räägi oma muredest, negatiivsetest kogemustest, mõtetest ja tunnetest ning kuidas saab spetsialist saavutada turvalise ja usalduslikku suhte noorega.

Registreerida saab SIIN


PÕLVAMAA

Lapse vaimse tervise toetamine probleemide korral

Põlva Päevakeskuse ruumides, Uus 2, Põlva

18.10.2019 kell 12.00-15.00

Kärt Käesel, koolipsühholoog ja õppenõustamise spetsialist

Räägime, milline laps on riskigrupis ja tema  (ebasobiva) käitumise võimalikest põhjustest. Teemaks tuleb abistamine rühmas ning klassiruumis, individuaalne abi ja tingimuste kohandamine, abistamine ja sekkumised oma asutuses, koostöö kolleegidega ja lapsevanematega ning abi võimalused väljaspoolt lasteaeda ja kooli.

Registreerida saab SIIN


PÄRNUMAA

Mänguline vanemlus – armastusele tugineva suhte loomine teismelise ja lapsevanema vahel

Pärnu Haigla, ruum E217 (Ristiku 1, Pärnu)

25.10.2019 kell 16:00-18:00

Olga Isand, psühhoterapeut ja sotsiaaltöötaja

Tundelisse teismeikka jõudva lapse lapsevanemat toetav loeng ja praktiline töötuba. Selgitatakse laste arengupsühholoogiat ja mängulisele armastusele tugineva suhte olulisust, et stressiga toimetulekuvõime oleks suurem. Töötoas otsitakse vastust lapsevanema küsimustele, kuidas mõista ja toetada varajast teismelist ning pakkuda talle tuge talumatute tunnetega toimetulekuks; kuidas säilitada ja luua lähedane ja avatud suhe pereliikmete vahel eesmärgiga ennetada teismelise ennasthävitavat käitumist.

Registreerida saab SIIN


RAPLAMAA

Astu masendusele vastu

Rapla riigimaja suures saalis, Tallinna mnt 14, Rapla

07.11.2019 kell 13.00-14.30

Inge Tael

Turvapaiga loomine bilateraalse stimuleerimise abil, selle kasutamine negatiivsete emotsioonidega toimetulekul.

Registreerida saab SIIN


SAAREMAA

Eneseabitehnikad stressi leevendamiseks

Saaremaa Vallavalitsuse saal (Tallinna tn 10, Kuressaare)

25.10.2019 kell 15:00-17:00 Registreerida saab SIIN

28.10.2019 kell 15:00-17:00 Registreerida saab SIIN  TÖÖTUBA TÄIS!

Pille Pesti, psühholoog ja joogaõpetaja

Olulised faktid stressi tekkimise ja selle mõju kohta meie kehale ja meelele. Analüüsime enda elu stressoreid ja nende toimeid meile. Töötoa jooksul teeme läbi erinevaid praktilisi harjutusi, mis sobivad stressi leevendamiseks ja ennetamiseks. Harjutuste aluseks on joogateraapia põhimõtted, lihtsad ja igaühele sobivad harjutused, keha, meele ja hingamise abil.

#ELULISELTOLULINE #STRESS #ENESEABITEHNIKAD


TARTUMAA

Elujaatav kohtumine tekstiga – teksti sisse minek kirjandusdraama meetoditega

Tartu Omavalitsuste Liit (Riia mnt 15, Tartu)

16.10.2019 kell 14:00-18:00

Kreet Aun, superviisor ja kirjandusdraama juhendaja

Kirjandusdraama on mänguline ja loov rühmatöö viis, kus toimub teksti lugemine erinevate tegevuslike, loovate, liikumise ja kunstiteraapia meetoditega. Töötoas osaleja keskendub isiklikule kogemusele, oma elutegelikkuse tunnetamisele ja mõtestamisele, ta saab teistelt sisendit ja tuge rühma ühistöö ja erinevate harjutuste ajal ning rollide kogemise läbi.

Registreerida saab SIIN


TARTUMAA

Ma olen nii üksi … pole mõtet elada

Tartu Omavalitsuste Liit (Riia mnt 15, Tartu)

17.10.2019 kell 14:00-16:00

Jelena Põldsam, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut; Monika Koppel, pereterapeut

Probleemid suhetega on suitsiidikäitumise olulisteks riskifaktoriteks. Probleemid arenevad välja inimestevahelise isolatsiooni kontekstis. Töötoas räägitakse, mis on isolatsioon ja kuidas isolatsiooni sattutakse. Kuidas on nii, et inimesed on justkui olemas, aga tuntakse üksindust.

Registreerida saab SIIN


VALGAMAA

Ennast hoidev elustiil

Tiina Loomemaja saalis, Lai 19 Valga

30.10.2019 kell 15:00-16:30

Lii Kaudne “Vaikuseminutid” ja TÜ koolitaja, sots.pedagoog, supervisieeritav pereterapeut

Elame kiires ja stiimuliterohkes ühiskonnas, kus sageli võimalusi on rohkem kui jõudlust ja võimekust ning ahvatlusi rohkem kui võimalusi. Tasakaaluks vajame enesejuhtimise oskusi, et tulla paremini toime stressi, hajeviloleku, ülekoormuse, meeleolulanguse ja destruktiivsete mõtetega. Praktilisi oskusi ja tööriistu pakub teadveloleku metoodika, mis toetab vaimset tervist kogu eluringi vältel. Seda, kuidas neid “eluoskusi” igas vanuses arendada, töötoas uurimegi.

Registreerida saab SIIN


VILJANDIMAA

Perelepitus- kuidas säästa lapsi?

Viljandi Riigimaja, väike saal (Vabaduse plats 2, Viljandi)

16.10.2019 kell 14:00-16:00

Liivia Vacht, perelepitaja ja eripedagoog

Töötoas tutvustatakse perelepitusteenuse põhimõtteid, mis on suunatud lapse vaimse tervise toetamisele. Töötoa eesmärk on aidata lastel säilitada mõlemad vanemad ja võimalikult depressioonivaba elukeskkond peale vanemate lahkuminekut. Perelepitus on kui lahkuminekuga seonduvate eriarvamustega toimetuleku mudel, vähendamaks võimalikku stressist tulenevat suitsiidiohtu. Vanemad saavad palju ära teha selleks, et aidata laste pingeid vähendada ja ennetada kauakestvaid kahjulikke mõjusid suhetele.

Registreerida saab SIIN


VÕRUMAA

Vanemate inimeste meeleheite leevendamine eesmärgiga vältida nende suitsiidsust

 Võru Vallavalitsuse ruumides, 2.korrusel Võruvälja 4a

16.10.2019 kell 15.00-17.00

Urve Uusberg, superviisor

 Fookus vananemisel kui suurimal vaimset pingutust nõudval ülesandel inimese elukaares. Meeleheide(Eriksoni ) või tänulikkus. Aktiivne kuulamine sh eriti peegeldav ja möönev. Enesesõbraliku suhte ülesehitamine, positiivse psühholoogia elemendid.

Registreerida saab SIIN