Ümarlauad 2018

Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) koostöös Tallinna Ülikooli ELU projektiga „Vaimse tervise mess 2018“ korraldavad ümarlauad:

„Kuidas integreerida sotsiaal-, tervise- ja haridusteenuseid laste vaimse tervise toetamiseks?“

Ümarlaudade eesmärk on tutvustada Eesti parimaid praktikaid, edumeelseid teenuse pakkujaid ning vaimse tervise õe ja Laste Vaimse Tervise Keskuse rolli süsteemis.

Ümarlaudasid modereerib Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste hoolekandepoliitika juht ja Tallinna Ülikooli ELU projektis osaleja Signe Riisalo.

PÄRNUS – 7. juunil 2018 kell 11.00-14.00, Laste Vaimse Tervise Keskuse konverentsisaalis Ristiku 1, Pärnu, vt kutset ja päevakava SIIT. Ümarlaua memo on kättesaadav SIIT.

TALLINNAS – 15. juunil 2018 kell 10.00-13.00, Laste Vaimse Tervise Keskuse suures saalis Tervise 28, Tallinn, vt kutset ja päevakava SIIT. Ümarlaua memo on kättesaadav SIIT.

ETTEKANNETE SLAIDID:

“Integreerimissuunad esmatasandi tervishoius”Käthlin Mikiver (Sotsiaalministeerium), 07.06.2018 Pärnus

„Saagu Valguse ennetus- ja pereteenuste keskuse mudeli tutvustus“Tiina Tõemets ja Anniki Lai (SA Saagu Valgus), 07.06.2018 Pärnus ja 15.06.2018 Tallinnas

„Laste Vaimse Tervise Keskuse tegevusest Pärnu Haigla sotsiaalravi teenuste koosseisus“ – Olga Sumbajeva (Pärnu LVTK), 07.06.2018 Pärnus

„Võimalused, vajadused ja väljakutsed koolitervishoius“Kädi Lepp (SA Tallinna Koolitervishoid), 07.06.2018 Pärnus ja 15.06.2018 Tallinnas

“Miks on vaja muuta teenuste korraldust?” – Gabriela Rooso (Sotsiaalministeerium, 15,06.2018 Tallinnas

“Perekeskuse tutvustus”Kannike Suurhans (Tallinna Perekeskus), 15.06.2018 Tallinnas