Vabaühenduste Fondi toetas VATEK-i tegevusi perioodil märts 2014 kuni aprill 2016.

VATEK loodi 2012.a sügisel ja tänaseks on VATEK-i kui seltsinguga liitunud 46 organisatsiooni. VATEK on kujunenud vaimse tervise valdkonna organisatsioonide katusorganisatsiooniks. Vabaühenduste fond toetas Avatud Eesti Fondi vahendusel VATEK-i tegevusi perioodil 17.03.2014-30.03.2016.a.

Projekti üheks olulisimaks tegevuseks kogu projekti perioodil oli Vaimse tervise strateegia 2016-2025 koostamine. Strateegia koostamise tegevused algasid maakondlikel teabepäevadel mais 2014.a, mil toimusid ka diskussioonid töögruppides. Selgus, et vaimse tervise teenused ei ole Eestis kõikidele kättesaadavad (nt spetsiifiline pikaajaline ravi ja taastumist soodustavad teenused) ning inimestel on endiselt kartus saada märgistatud. Maakondlike teabepäevade järgselt jätkusid kohtumised erialaorganisatsioonide esindajatega, poliitikakujundajatega ning vaimse tervise ekspertidega.
VATEK korraldas 2014 ja 2015.a Ülemaailmse vaimse tervise päeva raames, mis on 10.oktoobril, vaimse tervise messi.

  • Vaimse tervise messi sõnum 2014.a oli: vaimne tervis on midagi sellist, mida teadlikult endale soovime. Messi üheks suunaks oli “Vaimne tervis ja heaolu” ning tulenevalt ülemaailmse vaimse tervise päeva põhisõnumist oli teiseks suunaks “Elu skisofreeniaga”. Mess toimus Tallinna Ülikoolis.
  • Vaimse tervise messi tunnuslauseks 2015.a oli “Lase õhk murepallist välja, võta vastu hea enesetunne!”. 2015.a aastal oli eesmärgiks laiendada vaimse tervise teema levikut ning minna lähemale inimestele, kes ülikooli ruumidesse ei satu. Sellest eesmärgist lähtuvalt korraldati vaimse tervise mess Rocca Al Mare keskuses Tallinnas.

Vaimse tervise teabepäevade läbiviimine 15 Eesti maakonnas oli samuti projekti üheks olulisemaks tegevuseks. Vaimse tervise teabepäevad toimusid perioodil mai-november 2014.a ning olid suunatud laiemale avalikkusele, vaimse tervise organisatsioonidele, kutselistele tegutsejatele ja vaimse tervise teenuse tarbijatele. Avalike teabepäevade laiem eesmärk oli vähendada vaimse tervise probleemide suhtes märgistavaid hoiakuid ning viia inimesteni teadmine nii abivõimalustest kui positiivse vaimse tervise tähendusest. Kokku osales teabepäevadel ligikaudu 650 inimest.