Vaimse tervise strateegia

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK on koostanud Eesti vaimse tervise strateegia 2016-2025 ning selle Sotsiaalministeeriumile aastal 2016.aastal üle andnud. Strateegia toob välja prioriteetid vaimse tervise edendamisel, vaimse tervise probleemide varajasel märkamisel ja ennetamisel ning vaimse tervise probleemide ravis ja rehabilitatsioonis läbi terve inimese elukaare (lapsed ja noored, tööealised, eakad). Strateegia ellviimine seisab selge rakenduskava ja rahastuse puudumise taga.
Strateegia saab alla laadida SIIT.