Vaimse tervise teabepäevad “Kuidas enda elu (mitte)untsu keerata?!” toimusid kõikides maakondades

Perioodil 21.mai 2014.a kuni 01.detsember 2014.a toimusid vaimse tervise teabepäevad “Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata?!” kõikides Eesti maakondades. Teabepäevade ettekanded olid suunatud inimeste heaolu ja vaimse tervise edendamisele ning vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamisele. Kokku osales  vaimse tervise teabepäevadel ligikaudu  650 inimest. Teabepäevadel osalejate koondarv rõõmustas projekti meeskonda positiivselt. Teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest ning positiivsest vaimsest tervisest õnnestus viia paljude inimesteni Eesti erinevates piirkondades. Kõikide teabepäevade ühiseks avaettekandeks oli “Positiivne vaimse tervis-mis see on?”.

Teabepäevade üheks olulisemaks alaeesmärgiks oli diskussioonide käigus koguda andmeid vaimse tervise ja heaolu poliitika alusdokumendi loomiseks. Diskussioonid piirkondade vaimse tervise valdkonna tugevuste ja kitsaskohtade väljaselgitamiseks toimusid kõikides maakondades sarnast metoodikat kasutades laste, täiskasvanute ja eakate teemagruppides. Diskussioonide käigus olid käsitlusel järgmised teemad: teenuste kättesaadavus ja toimimine; vaimse tervise teenuse kitsaskohad; vaimse tervise alase teadlikkuse edendamine; tervist edendav keskkond; vaimse tervise probleemidega inimeste märkamine. Teabepäeval osalejate koguarv suurendab diskussioonide tulemuste usaldusväärsust. Valminud on esmane kokkuvõtte arutelude tulemustest, mis on lähtematerjaliks vaimse tervise poliitika alusdokumendi koostamiseks 2015.a