Valminud on vaimse tervise ja hea enesetunde veebileht

Valminud on vaimse tervise ja hea enesetunde veebileht enesetunne.ee, mis on kättesaadav nii eesti  kui vene keeles (samotsuvstvie.ru/). Veebileht on suunatud kolmele sihtgrupile: noored, lapsevanemad ja spetsialistid. See sisaldab usaldusväärset vaimse tervise alast informatsiooni, suunab tervislike eluviiside ja käitumisvalikute juurde ning annab soovitusi eneseabiks ja noorte toetamiseks.

Veebileht täidab veebivärava funktsiooni. Loodud on otseteed veebipõhiste nõustamiskeskkondade lahendus.net (personaalne e-kirja teel nõustamine, kus nõustamisega tegelevad regulaarset supervisiooni saavad psühholoogiatudengid) ja saeioleyksi.net.ee (kogemusnõustamise foorum) juurde. Lisaks veebilehele koondatud inforessurssidele pakutakse ka eneseabi põhimõttel baseeruvaid nutitelefoni äppe nelja levinud probleemiga toimetulekuks: tahtlikud enesevigastused (äpp „Ära tee!“), elutüdimus (äpp „Tee nii!“), kerge kuni mõõdukas depressioon (äpp „Deprest vabaks“), uneprobleemid (äpp „Une monitor“).

Enesetunne.ee